ผูู้เยื่ยมชม

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 เทคโนโลยีสารสนเทศ
        ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากมีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลาพัฒนาการของเทคโนโลยีทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปมาก ลองย้อนไปในอดีตโลกมีกำเนินมาประมาณ 4600 ล้านปี เชื่อกันว่าพัฒนาการตามธรรมชาติทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตถือกำเนินบนโลกประมาณ 500 ล้านปีที่แล้ว ยุคไดโนเสาร์มีอายุอยู่ในช่วง 200 ล้านปี สิ่งมีชีวิตที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ ค่อย ๆ พัฒนามา คาดคะเนว่าเมื่อห้าแสนปีที่แล้วมนุษย์สามารถส่งสัญญาณท่าทางสื่อสารระหว่างกันและพัฒนามาเป็นภาษา มนุษย์สามารถสร้างตัวหนังสือ และจารึกไว้ตามผนึกถ้ำ เมื่อประมาณ 5000 ปีที่แล้ว กล่าวได้ว่ามนุษย์ต้องใช้เวลานานพอสมควรในการพัฒนาตัวหนังสือที่ใช้แทนภาษาพูด และจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า มนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสือได้เมื่อประมาณ 5000 ปีที่แล้ว กล่าวได้ว่าฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า มนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสือได้เมื่อประมาณ 500 ถึง 800 ปีที่แล้ว เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาช่วยในการพิมพ์ ทำให้การสื่อสารด้วยข้อความและภาษาเพิ่มขึ้นมาก เทคโนโลยีพัฒนามาจนถึงการสื่อสารกัน โดยส่งข้อความเป็นเสียงทางสายโทรศัพท์ได้ประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว และเมื่อประมาณห้าสิบปีที่แล้ว ก็มีการส่งภาพโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ทำให้มีการใช้สารสนเทศในรูปแบบข่าวสารมากขึ้น ในปัจจุบันมีสถานที่วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แ ละสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการกระจ่ายข่าวสาร มีการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อรายงานเหตุการณ์สด เห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก บทบาทของการพัฒนาเทคโนโลยีรวดเร็วขึ้นเมื่อมีการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ จะเห็นได้ว่าในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องให้เห็นอยู่ตลอดเวลา

เเทบเล็ต

เเทบเล็ต

       "แท็บเล็ต - Tablet" ในความหมายแท้จริงแล้วก็คือแผ่นจารึกที่เอาไว้บันทึกข้อความต่างๆโดยการเขียน (อาจจะเป็นกระดาษ, ดิน, ขี้ผื้ง, ไม้) และมีการใช้กันมานานแล้วในอดีต แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่ใช้แนวคิดนี้ขึ้นมาแทนที่ซึ่งมีหลายบริษัทได้ให้คำนิยามที่แตกต่างกันไป หลักๆแล้วก็มี 2 ความหมายด้วยกันคือ "แท็บเล็ต พีซี - Tablet PC (Tablet Personal Computer)" และ "แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ - Tablet Computer" หรือเรียกสั้นๆว่า "แท็บเล็ต - Tablet"

บุคคลสำคัญด้านคอมพิวเตอร์

 Chales Babbage พ.ศ. 2373 Chales Babbage ถือกำเนิดที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2334 จบการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ และได้รับตำแหน่ง Lucasian Professor ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ Isaac Newton เคยได้รับมาก่อน ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่นั้น Babbage ได้สร้างเครื่อง หาผลต่าง (Difference Engine) ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้คำนวณ และพิมพ์ตารางทางคณิศาสตร์อย่างอัตโนมัติ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2373 เขาได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอังกฤษเพื่อสร้างเครื่อง Difference Engine ขึ้นมาจริงๆ แต่ในขณะที่ Babbage ทำการสร้างเครื่อง Difference Engine อยู่นั้น 
ได้พัฒนาความคิดไปถึง เครื่องมือในการคำนวณที่มีความสามารถสูงกว่านี้ ซึ่งก็คือเครื่องที่เรียกว่าเครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine) และได้ยกเลิกโครงการสร้างเครื่อง Difference Engine ลงแล้วเริ่มต้นงานใหม่ คือ งานสร้างเครื่องวิเคราะห์ ในความคิดของเขา โดยที่เครื่องดังกล่าวประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่สำคัญ 4 ส่วน คือ

1. ส่วนเก็บข้อมูล เป็นส่วนที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ
2. ส่วนประมวลผล เป็นส่วนที่ใช้ในการประมวลผลทางคณิตศาสตร์
3. ส่วนควบคุม เป็นส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างส่วนเก็บข้อมูล และส่วนประมวลผล
4. ส่วนรับข้อมูลเข้าและแสดงผลลัพธ์ เป็นส่วนที่ใช้รับทราบข้อมูลจากภายนอกเครื่องเข้าสู่ส่วนเก็บ และแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณให้ผู้ใช้ได้รับทราบ

  เป็นที่น่าสังเกตว่าส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง Alaytical Engine มีลักษณะใกล้เคียงกับส่วนประกอบ ของระบบคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน แต่น่าเสียดายที่เครื่อง Alalytical Engine ของ Babbage นั้นไม่สามารถ สร้างให้สำเร็จขึ้นมาได้ ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยี สมัยนั้นไม่สามารถสร้างส่วนประกอบต่างๆ ดังกล่าว และอีกประการหนึ่งก็คือ สมัยนั้นไม่มีความจำเป็น ต้องใช้เครื่องที่มีความสามารถสูงขนาดนั้น ดังนั้นรัฐบาล อังกฤษจึงหยุดให้ความสนับสนุนโครงการของ Babbage ในปี พ.ศ. 2385 ทำให้ไม่มีทุนที่จะทำการวิจัยต่อไป สืบเนื่องจากมาจากแนวความคิดของ Analytical Engine เช่นนี้จึงทำให้ Charles Babbage ได้รับการยกย่อง ให้เป็น บิดาของเครื่องคอมพิวเตอร์

การเกิดฝนกรด

 

การเกิดฝนกรด

 การเกิดฝนกรด

กระบวนการที่ก่อให้เกิดฝนกรดนั้น เริ่มต้นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลต่าง ๆ การเผาไหม้คือปฏิกิริยาเคมีที่ออกซิเจน (oxygen: O2) ในอากาศรวมตัวกับคาร์บอน (carbon: C) , ไนโตรเจน (nitrogen: N) , ซัลเฟอร์ (sulfur: S) และสารอื่น ๆ ที่ประกอบอยู่ในสารที่เกิดการเผาไหม้ โดยผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเป็นก๊าซนั้นเราเรียกว่าก๊าซออกไซด์ โดยเมื่อใดก็ตามสิ่งที่ถูกเผาไหม้นั้น มีไนโตรเจนหรือซัลเฟอร์เป็นส่วนประกอบด้วยแล้ว ก็จะเป็นผลทำให้สารออกไซด์เหล่านี้ก่อกำเนิดขึ้นมาได้ ในประเทศอเมริกา 70% ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดมาจากโรงงานไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ในแคนาดา อุตสาห์กรรมบางอย่าง เช่นการกลั่นน้ำมัน การหลอมโลหะ ก่อสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศสูงถึง 61% ส่วนไนโตรเจนออกไซด์นั้น เกิดได้จากมากมายหลายแหล่ง เนื่องจากสารอินทรีย์หลาย ๆ ชนิดมักจะมีไนโตรเจนประกอบอยู่ โดยควันพิษจากรถยนต์นั้นกินส่วนแบ่งเยอะที่สุด อย่างไรก็ตามแหล่งการเกิดไนโตรเจนออกไซด์ที่สำคัญอีกแหล่งก็คือ การเผาศพเมื่อก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์เข้าสู่บรรยากาศแล้ว จะทำปฏิกิริยากับไอน้ำและสารเคมีอื่น ๆ ในบรรยากาศ ก่อให้เกิดกรดซัลฟูริก กรดไนตริกและสารผลพิษอื่น ๆ ประเภทไนเตรดและซัลเฟต โดยสารเหล่านี้อาจละลายตัวลงไปในฝน แล้วตกลงมาพร้อมกัน

  ฝนกรด
              ฝนกรด คือ น้ำฝนที่รวมตัวกันกับแก๊สออกไซด์ของvโลหะบางชนิดในอากาศ เกิดเป็นสารละลายที่มีสมบัติเป็นกรด และมีความเป็นกรดอยู่ในช่วง pH = 3-5
               แก๊สออกไซด์ของอโลหะที่ทำให้เกิดฝนกรด ได้แก่
               - แก๊สออกไซด์ของกำมะถัน เช่น แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์   แก๊สซัลเฟอร์ไตรออกไซด์
               - แก๊สออกไซด์ของไนโตรเจน เช่น แก๊สไดไนโตรเจนไตรออกไซด์   แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์   และแก๊สไดไนโตรเจนเพนตะออกไซด์
               - แก๊สออกไซด์ของคาร์บอน เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งที่ปล่อยแก๊สทำให้เกิดฝนกรด
                - แก๊สออกไซด์ของกำมะถัน เกิดจากการปล่อยควันเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหิน หรือน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ รวมทั้งไอเสียรถยนต์ ในธรรมชาติจากปล่องภูเขาไฟ การย่อยสลายพืช
                - แก๊สออกไซด์ ของไนโตรเจน เกิดจากเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ควันเสียรถยนต์ ควันเสียจากโรงงานแบตเตอรี่ รวมทั้งควันจากไฟไหม้ป่า
 ผลกระทบของฝนกรด
- สร้างความเสียหายต่อแหล่งน้ำ พืช สัตว์ป่า และคน
   ถ้า pH ของน้ำในทะเลสาบลดลงต่ำกว่า 5 จะทำให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนั้นตาย
   ปัจจุบันพบว่าปลาแซลมอนที่เคยมีอยู่จำนวนมาก ในประเทศนอร์เวย์ ลดจำนวนลงมากจนใกล้สูญพันธุ์
   นอกจากนี้ฝนกรดจะทำลายคลอโรฟิลล์ในพืช ทำให้พืชสังเคราะห์แสงไม่ได้ ผลสุดท้ายก็จะตายในที่สุด
   ในมณฑลเสฉวนประเทศจีนพบว่ามีต้นข้าวในนากลายเป็นสีเหลือง และตันสนในพื้นที่ 6000 ไร่
   เหี่ยวเฉา และความเป็นกรดของฝนยังมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนและสัตว์ เช่น แหล่งน้ำที่เคย
   ดื่มเคยใช้เปลี่ยนสภาพเป็นกรด ทำให้มีผลกระทบต่อทางเดินอาหาร และยังมีผลต่อผิวหนังทำให้ระคายเคือง
- สร้างความเสียหายแก่สิ่งมีชีวิต
  ฝนกรดสามารถกัดกร่อนอาคารที่สร้างด้วยหิน โดยเฉพาะหินปูนและหินอ่อน
  และวัสดุที่เป็นเหล็ก ทำให้ผุกร่อนเร็วกว่าปกติ
 ปฏิกิริยาเคมีของการเกิดฝนกรด·         น้ำฝน + แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์      ------------------> กรดซัลฟิวรัส·         น้ำฝน + แก๊สซัลเฟอร์ไตรออกไซด์    ------------------> กรดซัลฟิวริก·         น้ำฝน + แก๊สไดไนโตรเจนออกไซด์  ------------------> กรดไนตรัส·         น้ำฝน + แก๊สไดไนโตรเจนเพนตะออกไซด์   -------------> กรดไนตริก·         น้ำฝน + แก๊สไนโตรเจนออกไซด์  ---------> กรดไนตรัส + กรดไนตริก·         น้ำฝน + แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  ----------------> กรดคาร์บอนนิก

ข้อสอบ 10 ข้อ

   1.การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ที่มีการทำงานพื้นฐานกี่ขั้นตอน
    ตอบ  4 ขั้นตอน

    2.การทำงานคอมพิวเตอร์รับจ่ายเงินอัตโนมัตมีชื่อว่าอะไร
    ตอบ  ATM

   3.องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ที่สำคัญมีอะไรบ้าง
   ตอบ  หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผล หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง
     หน่วย ส่งออก

    4.อุปกรณ์รับเข้าที่นิยมใช้ในปัจจุบันที่แบ่งออกกี่ชนิด
    ตอบ  7 ชนิด

    5.หน่วยประมวลผลกลางเรียกชื่อว่าอะไร
    ตอบ ซีพียู

    6.กระแสไฟฟ้าทำงานเพื่อไม่ให้ข้อมูลหาย ซึ่งเรียกอีกชื่อว่าอะไร
    ตอบ  หน่วยความจำแบบลบเลือกได้

    7.ซีดีรอมคืออะไร
    ตอบ  หน่วยความจำรอมที่บันทึกได้เพียงครั้งเดียว

   8.หน่วยส่งออกที่นิยมในปัจจุบันมีกี่ชนิด
    ตอบ  3 ชนิด

    9.อินเทอร์แปร เป็นอุปกรณ์ชนิดใด
    ตอบ  ฮาร์ดดิสก์

    10.ฮาร์ดดิสก์มีหน่วยตั้งแต่อะไร
    ตอบ  ไบด์  เมกะไบด์  ทีกะไบด์


วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

แก้ข้อสอบ

    1. ข้อใดกล่าวถึง ซอฟต์แวร์
 ตอบ    ซอฟต์แวร์ คือ บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น ผู้ใช้โปรแกรม  นักเขียนโปรแกรม

  2.  ซอฟต์แวร์เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่อะไรบ้าง
ตอบ     ซอฟต์แวร์ระบบ กับ  ซอฟต์แวร์ประยุกต์

  3.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นซอฟต์แวร์ทั้งหมด
ตอบ      เกมส์คอมพิวเตอร์/ Win Am

  4.ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมและประสานการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุกปกรณ์ต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                             
 ตอบ   System software

   5.Micrsoft windows / Linux / Palm os / Android / IOS
ตอบ    OS

6.ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานด้านต่างๆตามความต้องการของผู้ใช้ที่สามารถนำประโยชน์มาใช้ได้โดยตรง
ตอบ    Aplication software

7.ซอฟต์แวร์ที่ช่วยสบับสนุนเพิ่มความสามารถของโปรแกรมที่ใช้งานให้มีประสินธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตอบ    Utility program

8.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช้ระบบปฎิบัติการ
ตอบ    Microsoft-Woed

9.ข้อไดต่อไปนี้คือระบบปฎิบัติการที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือแบบสมาต์โฟน
ตอบ    Symbian OS

10.ข้อใดต่อไปนี้คือระบบปฎิบัติการที่ใช้ในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
ตอบ    Microsoft Windows

11.แอนดรอย์ คือ อะไร
ตอบ     เป็นระบบปฎิบัติการสำหรับอุปกรณืพกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ  แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เน็ตบุก

12.ข้อใดกล่าวถึงDisk defragment     
ตอบ   โปรแกรมจัดเรียงพื้นที่เก็บข้อมูลบนฮาร์ดิสก์

13.โปรแกรมแปลภาษาทำหน้าที่คล้ายกับอาชีพใดมากที่สุด
ตอบ     ล่าม

14.โปรแกรมแปลภาษาทำหน้าที่อย่างไร
ตอบ     แปลภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภษาเครื่อง

15.ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดอยู่ในโปรแกรมอรรถประโยชน์
ตอบ    โปรแกรมพิมพ์เอกสาร รายงาน

16.ข้อใดกล่าวถึงโปรแกรมบีบอัดไฟล์
ตอบ    คือ โปรแกรมที่ทำหนีที่บีบอัดหรือกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ให้หมด

17.ข้อใดกล่วาถึงไวรัสคอมพิวเตอร์ ไม่ถูกต้อง
ตอบ     เกิดจากความสกปรกจากฝุ่นละออง / และห้องที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ

18.ใครเป็นคนสร้างซอฟต์แวร์
ตอบ     ผู้มีความรู้เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์

19.ข้อใดต่อไปนี้บอก   E-mail address       ได้ถูกต้อง
ตอบ    zabza122@hotmail.com

20.โปรแกรมใดต่อไปนี้เหมาะสำหรับงานด้านการคำนวณทางคณิตศาสตร์ สร้างกราฟมากที่สุด
ตอบ      Ms-Excel

21โปรแกรมใดต่อไปนี้เหมาะสำหรับงานด้านการสร้างเอกสาร เช่น รายงาน ป้ายประกาศ หรือ บัตรอวยพร มากที่สุด
ตอบ    Ms-word

22ใดกล่าวถึง   E-mail ได้ถูกต้อง
ตอบ   ข้อดีของการส่งจดหมายโดยใช้  E-Mail คือไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ผู้รับก็ส่งได้

23.ข้อใดกล่าวถึง เว็บแคม( Web cam )ไม่ถูกต้อง
ตอบ     คือ เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือองค์กร

24.ว็บไซต์ใดต่อไปนี้ เป็นเว็บที่สามารถช่วยนักเรียนสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้กว้างขว้างที่สุด
ตอบ    http://www.google.co.th/

25.คนใดปฎิบัติตนถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์
ตอบ     จารุกิตต์ ชอบเล่าเรื่องราวต่างๆที่พูดคุยติอต่อกับเพื่อนทางอินเตอร์เน็ตให้แม่ฟัง

วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555

ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1. ความหมายของ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ตอบ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานกับด้านต่างๆตามความต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได่โดยตรง 2. อธิบายความแตกต่างระหว่าง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป กับ ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน ตอบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้กับงานทั่วไปแต่ชอฟต์แวร์เฉพาะงานใช้กับงานองค์กรใดองค์กรหนึ่ง 3. ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป โดยระบุ ประเภท / ชื่อ / และประโยชน์ใช้งาน ( มา 5 ตัวอย่าง) ตอบ ซอฟต์แวร์ประมวนผลคำ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดทำเอกสารทุกชนิด เช่น รายงาน ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน เป็นซอฟต์แวร็ที่ช่วยในการคำนวณ วิเคราะห์ตัวเลข ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง คือ การใช้เก็บข้อมูลและการจัดการกับข้อมูลที่เก็บอยู่ในเครื่อง ซอฟต์แวร์นำเสนอ เป็นโปรแกรมที่ใช้นำเสนอข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟและมัลติมีเดีย เป็นกลุ่มซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับจัดการงานทางด้านการฟิกและมิลติมีเดีย ซอฟต์แวร์การใช้งานบนเว็บไชต์และการติดต่อสื่อสาร เป็นการเติบโตของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทำให้มีผู้พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานเฉพาะอย่างมากขึ้น 4. นักเรียนรู้จัก หรือเคยใช้ซอฟต์แวร์ใดบ้างตามที่ระบุในข้อ 3 และเคยใช้ทำอะไร ตอบให้มากที่สุด(ซอฟต์แวร์ละ 1 คะแนน) ตอบ ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ใช้ทำรายงาน หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซอฟต์แวร์นำเสนอ ใช้นำเสนอตัวอักษร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ซอฟต์แวร์การใช้งานบนเว็บไชต์และการติดต่อสื่อสาร ใช้ในการตรวจเช็กอีเมล์ เข้าเว็บไซต์ 5. เขียนแผนผังความคิด เรื่องซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ประมวนผลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์นำเสนอ ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟและมัลติมีเดีย ซอฟต์แวร์การใช้งานบนเว็บไชต์และการติดต่อสื่อสาร